IBCON - ADVANTECH - PATLITE คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สัญญาณไฟเตือน LED
Shop Online     0-2540-2299 
Search :   
   
 
 
  บรรยากาศงานสัมมนา Siemens WinCC Unified วันที่ 15-16 ตุลาคม 2020  
     
 

 

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Siemens WinCC Unified มา ณ ที่นี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ประโยชน์ และ ความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ และโอกาสหน้าคงจะได้พบกันอีก  สำหรับสัมมนาในครั้งต่อไป หากมีจัดขึ้นเมื่อไหร่ ทางเราจะประกาศให้ทราบผ่านทาง Facebook, LINE@ ให้ได้ทราบล่วงหน้านะคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  IBCON Company Limited.
9 Soi Ramkhamhaeng185, Ramkhamhaeng Road, Minburi, Bangkok 10510, Thailand.
Tel: (+66) 2540-2299 (Auto 10 lines) Fax: (+66) 2540-0255 Email: info@ibcon.com
    ͹
 © IBCON Company Limited. All rights reserved.