Shop Online       0-2540-2299 
Search :  
Recruitment
 
IBCON ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นรักความก้าวหน้าเข้าร่วมเสริมความแข็งแกร่งของทีมงาน ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครงานกับ IBCON สามารถส่งประวัติไปยังอีเมล์ job@ibcon.com เมื่อตำแหน่งงานว่างตรงกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถของท่าน IBCON จะพิจารณาเรียกสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ส่งประวัติไปยังอีเมล์ job@ibcon.com
 
 
   Full-stacked Software Developer
   รายละเอียดงาน: ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ เน้นการใช้งานร่วมกับระบบเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) โดยที่มีทั้งการพัฒนาซอฟท์แวร์เอง และสร้างจาก Development Tools
   อัตรา:
1
   คุณสมบัติผู้สมัคร:

 Job Description

ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ เน้นการใช้งานร่วมกับระบบเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) โดยที่มีทั้งการพัฒนาซอฟท์แวร์เอง และสร้างจาก Development Tools เช่น Node-RED (ใช้ภาษา JavaScript), Grafana (ใช้ความรู้ Database เป็นหลัก) ทั้งนี้จะเลือก platform ตามความเหมาะสมของโปรเจ็ค

 

Responsibilities

- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางด้าน Internet of Things (IoT) รวมถึงระบบการเก็บข้อมูล

- ทดสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟท์แวร์

- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมส่วน Front-end และ Back-end โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงานจริง และง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

- รับข้อมูลดิบจากวิศวกรระบบออโตเมชั่น เพื่อออกแบบการรับส่ง การเก็บข้อมูลและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Node-RED ให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์เพื่อเก็บลงฐานข้อมูลและแสดง Dashboard

- ออกแบบและพัฒนา Dashboard โดยคำนึงถึงการใช้งานจริง

 

Skills and Qualifications

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษา PHP และ JavaScript ได้

- มีความรู้ด้าน HTML5, CSS, Responsive design และ AJAX

- มีความรู้ด้านฐานข้อมูลแบบ Relational Database (หากมีความรู้ด้าน Time-series Database ด้วย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความพยายามและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาคำตอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่มอบหมาย

- มีความรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

- หากมีความรู้ด้าน Internet of Things (IoT), RESTful APIs, microservices หรือภาษา Python จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ   Sales executive
   รายละเอียดงาน: เข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้า ระบบ IOT และรับความต้องการระบบจากลูกค้า ตลอดจนปิดการขาย
   อัตรา:
1
   คุณสมบัติผู้สมัคร:

 Responsibilities

- มีความรู้ความเข้าใจ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ทางบริษัท จำหน่าย

- ติดต่อลูกค้า นำเสนอระบบและสินค้าของบริษัท ตลอดจนปิดการขาย

- รับข้อมูลความต้องการระบบและดูหน้างานของลูกค้า

 

Skills and Qualifications

- มีความพยายามและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาคำตอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่มอบหมาย

- มีความรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

- สามารถสื่อสารกับทีมและพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างเป็นมิตร

- หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ   IoT and Automation Product Support Engineer
   รายละเอียดงาน: IoT and Automation Product Support Engineer
   อัตรา:
1
   คุณสมบัติผู้สมัคร:

Job Responsibilities

- เข้าใจคุณลักษณะและการใช้งานสินค้าในกลุ่ม IoT และ automation เช่น PLC, HMI, SCADA, IoT Gateway

- ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสินค้ากลุ่ม IoT และ automation กับลูกค้า

- เขียนโปรแกรมตัวอย่างโดยใช้สินค้าข้างต้นตามโปรเจ็คที่ได้รับจาก Project manager และลูกค้า

- จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำและแก้ไขปัญหา เพื่อให้คำแนะนำการใช้สินค้า

- ทำการอบรมและนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าให้กับผู้สนใจ

 

Job Requirements

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ออโตเมชั่น ไอที และระบบเน็ตเวิร์ค

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

- สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนอได้อย่างดี

- มีความละเอียดรอบคอบ และกระตืนรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

- หากมีความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรม JavaScript จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ   พนักงานขาย
   รายละเอียดงาน: นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า ตลอดจนปิดการขาย
   อัตรา:
   คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30  ปี
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า และ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้


   Sales Engineer
   รายละเอียดงาน:
   อัตรา:
   คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย / หญิง  วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องกลแมคคาทรอนิกส์  วัดคุมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม  PLC
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ , ระบบ Network  หรือ การเขียนโปรแกรม VB   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว
 • รักการให้บริการ   มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดี


 
 
 
 
 
 
 
 
IBCON Company Limited.

9 Soi Ramkhamhaeng 185, Ramkhamhaeng Road, Minburi, Bangkok 10510, Thailand.

    เพิ่มเพื่อน   
 
 
   shop.ibcon.com

Shop Online

   (+66) 2540-2299 (Auto 10 lines)

Free support line!

   online@ibcon.com

Orders Support!

   ขอใบเสนอราคา

Quotation Support!

 
 
 
 © IBCON Company Limited. All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Notice